Koszyk
facebook
» REKLAMACJA/ZWROT
ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego Towaru, na swój koszt w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.
 2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@montodesign.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” oraz przesłanie nienaruszonego Towaru, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z dowodem zakupu. Zwracany Towar należy wysłać na adres: Monto Barbara Czechowicz ul. Konopnickiej 11 97-225 Ujazd -  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni.
 3. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się na stronie internetowej sklepu Monto w zakładce „Zwroty/Reklamacje”.
 4. Pieniądze za Towar zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania Towaru przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie praw konsumenta, termin może zostać wydłużony do 14 dni, od dnia otrzymania przez sklep Monto oświadczenia Klienta.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

DRUK ZWROTU DO POBRANIA W FORMIE PDF

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
 1. W przypadku niezgodności Towaru z zawartą pomiędzy Klientem a sklepem Monto umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres zamowienia@montodesign.pl Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru!
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W sytuacji konieczności wysłania Towaru do producenta, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. Towar uszkodzony lub nie mający właściwości, o których Sprzedający zapewniał zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • numer zamówienia, 
  • imię i nazwisko,
  • dokładny opis wady
  • zdjęcia wady Towaru

Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).